activiteiten

net architectuur bvba is een collectief van vier ingenieur-architecten met hoofdzetel te Gent. Na 3 jaar eerdere samenwerking sinds 2011, werd deze in 2014 verzegeld onder de juridische vorm van een bvba. De projecten bestaan zowel uit particuliere als collectieve woningenbouw, (semi-)openbare gebouwen tot niet te categoriseren programma’s. De schaal waar op gewerkt wordt is divers: gaande van kleinere verbouwingen, renovaties en restauraties aan historische gebouwen tot middelgrote nieuwbouwprojecten. net architectuur werkt in een ruime actieradius en beperkt haar grenzen niet. net is ongeacht programma, schaal of regio steeds zeer gedreven in de zoektocht naar intelligente oplossingen en resultaten.

visie

net architectuur werkt precies, accuraat, juist, net, zoals het hoort. nette architectuur is echter slechts schijnbaar vanzelfsprekend; een net ontwerp kan enkel het resultaat zijn van een architectuurontwerp dat zich baseert op verregaand en doorgedreven onderzoek waarbij duidelijke en juiste antwoorden gegeven worden op complexe vraagstellingen. net architectuur is hierbij steeds op zoek naar de slimste oplossing, een intelligente opbouw – zowel in plan, snede als gevel – die alle parameters en randvoorwaarden in beschouwing neemt staat voorop. net architectuur ziet ontwerpen van gebouwen als een ernstige bezigheid met verantwoordelijkheden ten opzichte van de opdrachtgever, maar ook ten opzichte van de maatschappij, samenleving en milieu. net architectuur focust op inhoud en niet op formalisme. net architectuur stelt dogma’s in vraag en weigert in stereotypen te denken, een ontwerpbeslissing dient voort te komen uit het genereren van meerwaarde en mag niet enkel het resultaat zijn van het streven naar een beeld en mag nooit het resultaat zijn van het streven naar een vast stramien. net architectuur denkt na over de kwaliteit voor de eindgebruiker in de taal van de bouwer, dergelijke rationaliteit staat architectuur niet in de weg, ontwerpen is bouwen en bouwen is ontwerpen, dat is immers net architectuur.