verbouwing gemeenschapscentrum Anzegem

project:

verbouwen van een Gemeenschapscentrum

bouwplaats:

De Ansold, Torrebosstraat, Anzegem

datum:

2014

status:

aanbesteding

Gemeenschapscentrum ‘De Ansold’ bestaat momenteel uit drie functies: zaal ‘De Ansold’ en toebehoren (bar, podium,…), de buitenschoolse kinderopvang en de muziekschool. In de zaal worden zowel fuiven als voorstellingen gehouden. De voorstudie focust zich op een aantal knelpunten die ontstaan zijn door de combinatie van sommige kleinschalige ingrepen doorheen de bestaansgeschiedenis van het cultureel centrum. Aan de hand van minimale ingrepen wordt hier een antwoord met maximaal resultaat op gegeven. Door een compact volume in de bestaande structuur naar binnen te ‘schuiven’, is het mogelijk om de organisatie van de zaal anders op te vatten, zonder hierbij ruimte te verliezen. De nieuwe compacte schakel zorgt immers voor een betere benutting van de beschikbare oppervlakte. Elke bestaande functie blijft behouden, maar de organisatie wordt veel logischer. Er wordt en lift geïnstalleerd die de muziekschool rolstoeltoegankelijk maakt. Door de ingreep goed leesbaar te maken als een nieuw volume zowel vanuit de zaal als vanuit de inkom, ontstaat er een duidelijk zichtbare structuur, organisatie en opbouw die oriënterend werkt voor de bezoeker. Door de ingreep op te vatten als een nieuw volume (en niet zomaar als de zoveelste ad hoc ingreep), worden de zijden opgevat als binnengevels over de volledige hoogte die daarmee ineens ook een opwaardering bieden voor zaal en inkomzone. Een eenvoudig, doch krachtig gebaar herwaardeert de Ansold.