nieuwbouwwoning Kaster

project:

bouwen van een woning

bouwplaats:

Neerbeekstraat, Kaster

datum:

2014

status:

opgeleverd

De woning is een balkvormig volume dat zich inpast in het natuurlijk reliëf. Het gebouw wordt verder opgetild, zodat er meer zicht op de omgeving ontstaat. De verhoging bevordert tevens de privacy en zorgt ervoor dat er geen keermuren nodig zijn. Het gebouw is opgevat als een compact volume met een beperkte footprint waaruit de zichten naar het omliggende glooiende landschap geoptimaliseerd zijn.