verbouwing woning Wortegem-Petegem

project:

samenvoegen tweewoonst tot eengezinswoning

bouwplaats:

Kruishoutemseweg, Wortegem-Petegem

datum:

2015

status:

opgeleverd

Door het niet bij de simplificatie van het louter samenvoegen van twee woningen te laten, maar door slim om te gaan met de bestaande situatie, kan de bruikbare ruimte van de woning meer dan dubbel zo groot worden, terwijl de bouwkundige impact – en dus de kost – beperkter kan blijven. Op die manier kan het bouwproces geoptimaliseerd worden i.f.v. de belevingswaarde van de woning. Zo blijven beide trappen blijven behouden ten voordele van de circulatie en tegelijk ter beperking van de bouwkost. Ook de positie van de badkamers blijft behouden, ten voordele van budget en comfort.