woonontwikkeling Bornem

project:

bouwen van 24 appartementen

bouwplaats:

Eikenlaan, Bornem

wedstrijd:

laureaat

datum:

2017

status:

voorontwerp

Het betreft het ontwerp voor het bouwen van appartementen na de sloop van 2 verouderde appartementsgebouwen in zeer slechte staat. De nieuwe woningen worden gegroepeerd in 3 appartementsgebouwen, waarbij bijzondere aandacht wordt geschonken aan de relatie met omliggend groen en naburige woningen. Het resultaat is een duurzaam en dens inbreidingsgericht project met aandacht voor open ruimte waarbij het nieuwe groen naadloos aansluit bij het bestaande groennetwerk. Alle woningen hebben een dubbele oriëntatie en de auto verdwijnt uit het straatbeeld. De gebouwen behouden dezelfde afstand en hoogte in relatie tot de buren ten opzichte van de voormalige bebouwing.