woonontwikkeling St.-Amandsberg

project:

bouwen van 5 woningen

bouwplaats:

Sint-Amandsberg, Gent

datum:

2019

status:

voorontwerp

Het maximaal stedenbouwkundig bouwvolume exclusief toegelaten erkers wordt volledig ingevuld. Ondanks het uiteindelijk bekomen zeer compacte volume, worden 5 diverse wooneenheden voorzien. Binnen deze compactheid – die het mogelijk zal maken om zowel bouwkost als energievraag te reduceren – zijn er toch ruime woningen mogelijk.

 

Met uitzondering van de gelijkvloerse woning zijn alle woningen opgevat als doorzonwoningen. Bij de gelijkvloerse tuin wordt dit gecompenseerd door een ruime tuin en grote gevelbreedte.

 

De zolderruimte wordt collectief benut als centrale stookplaats. Hierdoor wordt deze optimaal benut en wordt er zeer veel ruimte gewonnen in de appartementen

 

Door het materiaalgebruik ontstaat een frisse toets in de gevelrij. Het levert op die manier een meerwaarde voor de omgeving. Een bescheiden eerste aanzet wordt gemaakt om een herwaardering van de Antwerpsesteenweg terug als mooie, monumentale invalslaan naar de Stad te percipiëren.