Community Land Trust Gent Meulestede

project:

bouwen van 34 woningen binnen een Community Land Trust

bouwplaats:

Gent Meulestede

datum:

2019

status:

voorontwerp

De opdracht voor het bouwen van dit sociaal en gemeenschappelijk woonproject met 34 woningen werd opgevat binnen een Community Land Trust (CLT, cltgent.be ), waarbij bewoners gebruiksrecht krijgen over de grond waarop ze bouwen. Hierdoor wordt het recht op wonen betaalbaar gemaakt. Het project kadert binnen de eerder opgemaakte voorstudie ‘Muide Meulestede Morgen’ (Architecture Workroom en Stad Gent) waarbij de nadruk op aandacht voor de buurt ligt.

 

net architectuur lost deze doelstellingen in door conventioneel wonen mogelijk te maken binnen een onconventionele woonvorm. Het strikte onderscheid tussen woningen en appartementen wordt achterwege gelaten. Door deze innovatieve woonvorm is een minimale footprint mogelijk – met als gevolg maximaal behoud van open ruimte – zonder echter aan woonkwaliteit in te boeten. Een paviljoen met gemeenschappelijke functies bevordert de sociale interactie.

 

“Het voorstel van net architectuur valt op door zijn intelligente stapeling. Op een kleine oppervlakte ontstaat relatief veel woonruimte. Een vrije open groene zone is het positief gevolg. Het concept is rationeel zeer zuiver. Keuzes voor een duidelijke structuur / kleine footprint hebben een sterke beeldkwaliteit als gevolg.”