30-05-2017 net architectuur wint architectuurwedstrijd te Bornem

30-05-2017 net architectuur wint architectuurwedstrijd te Bornem

Bij de ontwerpwedstrijd voor het bouwen van 24 nieuwbouwappartementen te Bornem is net architectuur als winnaar uit de bus gekomen. Het gaat om 24 sociale huurappartementen in opdracht van cvba Gezellige woningen.

De woningen worden gegroepeerd in 3 appartementsgebouwen, waarbij bijzondere aandacht wordt geschonken aan de relatie met omliggend groen en naburige woningen. Het resultaat is een duurzaam en dens inbreidingsgericht project met aandacht voor open ruimte waarbij het nieuwe groen naadloos aansluit bij het bestaande groennetwerk. Alle woningen hebben een dubbele oriëntatie en de auto verdwijnt uit het straatbeeld. De gebouwen behouden dezelfde afstand en hoogte in relatie tot de buren ten opzichte van de voormalige bebouwing.