Community Land Trust Gent Meulestede

project:

bouwen van 34 woningen binnen een Community Land Trust

bouwplaats:

Gent Meulestede

datum:

2019

status:

uitvoering

De opdracht voor het bouwen van dit sociaal en gemeenschappelijk woonproject met 34 woningen werd opgevat binnen een Community Land Trust (CLT, cltgent.be ), waarbij bewoners gebruiksrecht krijgen over de grond waarop ze bouwen. Hierdoor wordt het recht op wonen betaalbaar gemaakt. Het project kadert binnen de eerder opgemaakte voorstudie ‘Muide Meulestede Morgen’ (Architecture Workroom en Stad Gent) waarbij de nadruk op aandacht voor de buurt ligt.

 

net architectuur lost deze doelstellingen in door conventioneel wonen mogelijk te maken binnen een onconventionele woonvorm. Het strikte onderscheid tussen woningen en appartementen wordt achterwege gelaten. Door deze innovatieve woonvorm is een minimale footprint mogelijk – met als gevolg maximaal behoud van open ruimte – zonder echter aan woonkwaliteit in te boeten. De woningen en appartementen worden op compacte wijze rondom een nieuwe parkje geschakeld.

 

De woningen en appartementen staan via doorzon leefruimtes, voortuintjes en toegangen maximaal in contact met de tuin. Een collectieve voortuin over de volledige lengte van de binnengevel geeft de gevelrij een residentiële aanblik en creëert tegelijk een zekere afstand, en dus privacy, tussen de woonvertrekken en de publieke tuin. Een goede wisselwerking tussen het park, collectieve tuin en de woningen is van vitaal belang voor de werking van beiden.

 

De initiële ontwerpvraag bevatte ook een aantal gemeenschappelijke functies zoals een studio en een wasserette. Deze worden dan weer op een zeer opvallende plaats in het gebouw voorzien in het noordelijke uiteinde waar het zwaartepunt van de collectieve voortuin zich bevindt. Deze ligging temidden van het groene binnengebied activeert als het ware het gebruik van zowel de collectieve tuin als van de gemeenschappelijke ruimtes. Verpozend in de gemeenschappelijke leefruimte kan men wachten tot het wasprogramma is afgelopen en tegelijk de spelende kinderen buiten in de gaten houden.

 

Aldus de jury:

 

“Het voorstel van net architectuur valt op door zijn intelligente stapeling. Op een kleine oppervlakte ontstaat relatief veel woonruimte. Een vrije open groene zone is het positief gevolg. Het concept is rationeel zeer zuiver. Keuzes voor een duidelijke structuur / kleine footprint hebben een sterke beeldkwaliteit als gevolg.”

 

In de pers:

Meer info: