woonontwikkeling St.-Amandsberg

project:

bouwen van 10 appartementen

bouwplaats:

Halvemaanstraat, Sint-Amandsberg

datum:

2018

status:

opgeleverd

In de Halvemaanstraat in Sint-Amandsberg wordt het voormalige fabriekspand Garage Leo vervangen door een sociaal huurwoningproject. De bouwvallige loodsen en werkplaatsen waarmee de projectsite zo goed als volgebouwd staat, worden gesloopt om plaats te maken voor 10 woningen.

De wooneenheden worden op een efficiënte wijze geschakeld met een zo beperkt mogelijke footprint, zodat een compact geheel ontstaat en zodat de gemeenschappelijke tuin zo groot mogelijk wordt. De beperkte bouwdiepte betekent voldoende daglicht voor alle leefruimtes. Door de compactheid wordt zowel de bouwkost als het energieverbruik ingeperkt en wordt de woonkwaliteit gemaximaliseerd.

De logische en simpele planopbouw zorgen er voor dat de structuur en technische installaties eenvoudig op te vatten zijn. De eenvoud en rationaliteit vertaalt zich eveneens in de materialisatie van de gevels. Gestapelde betonnen gevelpanelen geven het gebouw een robuust karakter. Het gebouw schikt zich mooi tussen de bestaande woongebouwen.

Het compacte en rationele ontwerp levert tal van voordelen op. De beperkte bouwdiepte zorgt voor meer zonlicht en een betere beleving door zicht naar de straat en de tuin. De beleving, woonkwaliteit, duurzaamheid en kostprijsbeheersing gaan hier hand in hand. Alle woningen beschikken over buitenruimte onder de vorm van een inpandig terras, een private tuin of de ruime gemeenschappelijke achtertuin.

Het gebouw bevindt zich in een stedelijke, maar ook groene context. Bij het ontwerp werd ingezet op ontharding en vergroening van de buitenruimte, zowel aan straatzijde als aan tuinzijde. Aan de achterzijde ontstaat een open ruimte waar de bewoners volop van kunnen genieten. Aan de voorgevel wordt een uitbreiding van het groenvak en geveltuinen voorzien. Het resultaat is een rationeel en robuust pand dat in schril contrast staat met de gecreëerde groene context en een meerwaarde vormt binnen het straatbeeld van de Halvemaanstraat.