19-04-2024 persmoment inclusief cohousingproject vzw Oranje

19-04-2024 persmoment inclusief cohousingproject vzw Oranje

Deze week werd de aanpak van de wijksite De Korf in de Ronsaardbekestraat te Sint-Jozef tijdens een persmoment toegelicht, in aanwezigheid van burgemeester en schepenen. Als eerste fase wordt het voormalige Klooster van de Zusters van Maria van Pittem verbouwd tot inclusief cohousingproject van de vzw Oranje. Rond de maquette werden de geplande verbouwingswerken verder toegelicht door Oranje en net architectuur.

Als ontwerper zijn we trots om mee te kunnen schrijven aan dit mooie verhaal.

Meer info over het project: verbouwen van een klooster-tot inclusief cohousingproject 

In de pers:

 

Beelden: net architectuur

Groepsfoto: Het Nieuwsblad