woonontwikkeling Gent

project:

bouwen van 26 woningen

bouwplaats:

Stapelplein, Kraankindersstraat, Ham

datum:

2018

status:

voorontwerp

De maximale bouwenveloppe wordt opgeknipt in 3 losstaande volumes. Op beide uithoeken van het perceel worden appartementsgebouwen voorzien die een accent vormen voor het bouwblok. Zijde Ham wordt het volume lager gehouden naast de linkerbuur om een schaalsprong te vermijden. In het midden worden eengezinswoningen geschakeld. Door de opdeling in 3 delen is er meer gevel, zonder dat de gebouwen hierdoor inboeten aan compactheid. Bouwkost en energieverbruik worden ingeperkt. Beleving (licht, zicht, tuinen), duurzaamheid en bouwkostbeheersing gaan hier hand in hand. Er ontstaan beter in te richten appartementen met meer daglichttoetreding en meer mogelijkheden tot buitenruimte. Tussen de volumes zijn tuinen voorzien, zodat overhangend groen en bomen ook een meerwaarde kunnen bieden voor de straat.

De auto’s worden op het gelijkvloers ondergebracht zodat er geen graafwerken en onderschoeiings- of beschoeiingswerken nodig zijn en de parking veel minder oppervlakte beslaat . De 4 ééngezinswoningen bovenop de parking beschikken over een groot dakterras op de autostalplaats. Hierdoor zitten deze daktuinen minder ingesloten en ontvangen ze meer zon. De woningen en appartementen hebben een dubbele oriëntatie of zijn van het doorzontype. De ingangen van de verschillende gebouwen zitten rondom de site geschikt, zodat overal actieve gevels ontstaan.

De repetitie in de gevels en het beperken van het materialenpallet staan de architecturale rijkdom niet in de weg. Binnen de rationele opbouw, zowel structureel als qua technieken, als qua materialisatie en repetitie, wordt een betaalbaar, doch rijk en harmonieus geheel bekomen. In geleding en in materialisatie knipoogt het gebouw naar z’n directe omgeving en haar geschiedenis.

In de pers: